top of page
תמונה.png

מורה פרטי למתמטיקה 

 ברמת גן

כיתות א' - י' | מורה מוסמך | פנים מול פנים או בזום

  • מורה ותיק למתמטיקה, עברית והוראה מתקנת.

  • הקניית מיומנויות לפיתרון תרגילים ובעיות מספריות ומילוליות.

  • הקניית שיטות לפיתרון בעיות בגיאומטריה - בצורה קלה ופשוטה! 

מלמד ברמת גן | מחירים נוחים | מקצועיות 

הפנייה התקבלה.

אלירן עבודי | 054-6981115 | eliranabud@gmail.com

bottom of page