מהו אביזר שליטה "תכניות יצור קבלן"?


  • אביזר השליטה "תכניות יצור קבלן" או Shop Drawings באנגלית, הוא כלי המאפשר מעקב ובקרה אחר תכניות היצור של קבלנים בפרויקט.
  • האביזר מאפשר למפקח ולמנהל הפרויקט, לקבל תמונת מצב מלאה על תכניות היצור של הקבלן במבט אחד.

  • תכניות היצור אליהן מתייחס האביזר, הן של אלמנטים קונסטרוקטיביים.
    אשר כשל באחד מהם עלול לגרום לאסון ולפגיעה בנפש וברכוש.

    אביזר השליטה נועד להבטיח את תהליך הבקרה על היצור ובכך למנוע כשל.
מהו התפקיד של הנעץ הירוק?


  • תפקידו של הנעץ הירוק הוא להעיד על פעילות שבוצעה והסתיימה
מהו התפקיד של הנעץ הצהוב?


הנעץ הצהוב, מעיד על פעילות שהינה "בתהליך", זאת אומרת פעולה שהתחילה וטרם הסתיימה באופן סופי. הנעץ הצהוב נועד להזכיר לנו שנותרו עדיין פעולות שעלינו לבצע.
האם יש לעדכן משהו נוסף באביזר מלבד הנעצים?


ככלל, עם ביצועו של שלב מסוים, ניתן, אך לא חובה, לכתוב בעמודה המתאימה, את התאריך בו הסתיים השלב בפרויקט.

יש להקפיד לא לשכוח את הנעץ הירוק.
מתי יש לסמן בנעץ ירוק בעמודה "התקיימה פתיחת מלאכה"?


נסמן נעץ ירוק בעמודה "התקיימה פתיחת מלאכה" כאשר הושלמו כל המשימות הנכללות בפתיחת המלאכה.

המשימות שיש לבצע במסגרת פתיחת כל מלאכה נמצאות באפליקציית Control.
מתי יש לסמן נעץ צהוב בעמודת "התקיימה פתיחת מלאכה"?


אם במסגרת פתיחת המלאכה טרם הושלמו כל המשימות, נסמן בעמודה זו נעץ צהוב.

לדוגמה: אם במסגרת פתיחה של מלאכה מסוג מסגרות חרש, טרם נקבעה תכנית פיקוח עליון עם המתכנן מטעם הקבלן, ננעץ בעמודה זו נעץ צהוב עד להשלמת המשימה. כאשר הושלמו כל המשימות מפתיחת המלאכה, ניתן להחליף את הנעץ הצהוב בנעץ ירוק.
מתי יש לסמן נעץ ירוק בעמודת "התקבלת תכנית יצור קבלן (SD)?


נסמן נעץ ירוק תחת העמודה "התקבלה תכנית יצור קבלן (SD)" כאשר התקבלה תכנית יצור מהקבלן למלאכה הרלוונטית, כשהיא חתומה ע"י המתכנן מטעם הקבלן.

במקרים מסוימים, לדוגמא במלאכה של תקרת גבס פשוטה, ניתן לקבל פרטי יצור סטנדרטיים, נושאי תו תקן של יצרן מוכר, כ- Shop Drawings

תאים אלה מסומנים באביזר השליטה בנקודה אדומה עם הספרה 1.
מה אומרים הסימונים האדומים עם הספרות 1 ו-2?


ישנם תאים באביזר השליטה המסומנים בעיגולים אדומים עם הספרה 1 ו-2.

  • סימון אדום עם הספרה 1 - במקרים מסוימים, לדוגמא במלאכה של תקרת גבס פשוטה, ניתן לקבל פרטי יצור סטנדרטיים, נושאי תו תקן של יצרן מוכר, כ- Shop Drawings תאים אלה מסומנים באביזר השליטה בנקודה אדומה עם הספרה 1.
סימון אדום עם הספרה 2 - ברכיבי שלד נדרש האישור של הקונסטרוקטור בפרויקט לכלל תכניות היצור שהכין המהנדס מטעם הקבלן.במקרה של תכניות יצור שאינן של רכיבי שלד (לדוגמה מתקן ניקוי) נדרש אישור אך ורק לעיגון הרכיב לשלד המבנה. תאים אלה מסומנים בנקודה אדומה עם הספרה 2.
מתי יש לסמן נעץ ירוק באביזר השליטה בעמודת "עודכן אביזר שליטה פיקוח עליון כך שיכלול גם את מתכנן הקבלן"?


כדי שלא נשכח לוודא את הגעתו של המתכנן לפיקוח עליון, אנחנו מוסיפים את המתכנן הרלוונטי לאביזר השליטה של פיקוח עליון, לאחר מכן נוכל לסמן ביצוע באמצעות הנעץ הירוק.