לומדת מדף בנושא
בטיחות בעבודה 

כ-8 דקות 

משך זמן הלמידה:

  • חשיבות השמירה על בטיחות במקומות עבודה 

  • 7 הסיכונים המשמעותיים במקום עבודה

  • תיאורי מקרה

  • ממונה הבטיחות בארגון

  • ניהול סיכוני בטיחות

הנושאים בלומדה:

מתאימה לכל מערכת ניהול למידה (LMS)

תכונות נוספות:

מתאים למובייל

ניתן להוסיף קריינות