לומדת מדף בנושא
מניעת הטרדה מינית 

כ-8 דקות 

משך זמן הלמידה:

  • מהי הטרדה מינית?

  • 6 סעיפי החוק למניעת הטרדה מינית 

  • התנכלות על רקע מינית

  • "הטרדה סביבתית"

  • תיאורי מקרה 

  • אחריות הממונה על הטרדה מינית בארגון

הנושאים בלומדה:

מתאימה לכל מערכת ניהול למידה (LMS)

תכונות נוספות:

מתאים למובייל

ניתן להוסיף קריינות